Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

22-06

Nog voor de zomer organiseren wij een bijeenkomst voor maatschapsmanagers. Voor de eerstvolgende bijeenkomst hebben wij de NZa bereid gevonden om ons bij te praten over:

  • de regelgeving voor de medisch specialistische zorg die vanaf 2020 van kracht wordt, en
  • de doorontwikkeling van de bekostiging van de medisch specialistische zorg (zie o.a. de NZa publicatie ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’).

Alle maatschapsmanagers (bij ons bekend) hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

21-06

In 1983 zijn de ‘Schoemakerprijzen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste (chirurgisch) proefschrift en voor de beste twee (chirurgische) publicaties, verschenen in het voorafgaande kalenderjaar.

05-06

In opdracht van de NVvH is met verkregen budget vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten een methodiek ontwikkeld voor dataverificatie op basis van financieel-administratieve data. Dit komt de betrouwbaarheid van de data ten goede en maakt het proces van dataverificatie minder arbeidsintensief en dus goedkoper. Het eindrapport kunt u hier lezen.

05-06

De Chirurgendagen 2019 stonden in het teken van ECHT Heelkunde – ANNO 2024 met de thema’s Fit to Perform, gepaste zorg, betaalbaarheid en ethiek. Ruim 1500 deelnemers bezochten het congres in Veldhoven.

Alles is cultuur
In het plenaire programma op donderdagochtend stond de sessie ECHT Heelkunde: alles is cultuur centraal. Met Prof.dr. I.P. Leistikow over de feilbaarheid van schaamte, M.C. Kokke over #metoo in de medische wereld en advocaat M. Govaert over wat u als chirurg van #metoo moet weten.

14-05

De richtlijnen Liesbreuk bij volwassenen en Liesbreuk bij kinderen is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase.

Liesbreuk bij kinderen

De richtlijn behandeld de diagnostiek, behandeling van kinderen met liesbreuk, timing operatie, follow-up en organisatie van zorg. De richtlijn is opgesteld onder leiding van dr. Jan Hein Allema.

 

Liesbreuk bij volwassenen

09-05

Het 45ste EBSQ examen vindt plaats op 27 en 28 september in Wenen (na de jaarlijkse bijenkomst van de ESCP). De deadline voor inschrijving is 27 juni 2019. Aangezien het examen in Nederland sterk aan populariteit wint zullen naar verwachting dit jaar vele Nederlandse kandidaten meedoen. Ook zullen dit jaar meerdere Nationale en Internationale Colorectale kopstukken het examen afleggen, waardoor het behalen van dit examen meer en meer gemeengoed zal worden.

07-05

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds stelt jaarlijks research-fellowships beschikbaar aan jonge chirurgen, eventueel in opleiding of met toezegging van opleidingsplaats. Deze subsidies zijn bedoeld voor het verrichten van wetenschappelijk werk op academisch niveau, bij voorkeur buiten Nederland, tot maximaal 12 maanden. Ook medische studenten met belangstelling voor het chirurgische vak komen in aanmerking.

07-05

Geachte heer/mevrouw,

DICA presenteert het Codman dashboard: het nieuwe en intuïtieve benchmark-instrument voor DICA-registraties waarmee u meer inzicht krijgt in de prestaties van uw ziekenhuis. Eind mei is het nieuwe dashboard beschikbaar voor de DCRA, NBCA, DLCA-S en de DUCA. Om gebruik te maken van het Codman dashboard dient u in het bezit te zijn van een account, vandaar dit bericht.

03-05

Regelgeving medisch-specialistische zorg 2020 gepubliceerd

Recentelijk heeft de NZa de Regelgeving die met ingang van 2020 van kracht wordt (RZ20a) gepubliceerd. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd die ook voor de Heelkunde van betekenis zijn.

 

01-05

Versie 3.2 Diagnosethesaurus en versie 2.2 van de Verrichtingenthesaurus

Op verzoek van DHD brengen wij onderstaand bericht onder uw aandacht. Vanaf 24 april 2019 kunt u versie 3.2 van de Diagnosethesaurus en versie 2.2 van de Verrichtingenthesaurus downloaden. De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.0.

 

Wijzigingen

Pagina's