Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

17-07

Op 9 juli jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het advies ‘Bevolkingsonderzoek naar aneurymsa van de abdominale aorta (AAA)’ dat is opgesteld door de Gezondheidsraad naar de Tweede Kamer gestuurd. Het advies is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS.

16-07

Op donderdagavond 31 oktober organiseert de NVvH een wetenschapsavond in de Domus Medica te Utrecht.

Inloop vanaf 17.30 uur met buffet en start om 18.30 uur.

16-07

De herziene richtlijn pancreascarcinoom is vanaf heden beschikbaar. De richtlijn uit 2011 is door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van prof.dr. O.R.C. Busch en met subsidie van de SKMS herzien. De richtlijn kunt u raadplegen op de richtlijnendatabase, klik hier.

12-07

Het Historisch Genootschap van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is een werkgroep, het lidmaatschap is gratis. Als u een aangemeld lid bent, kunt U mee naar onze “ buitenlandreis” . We gaan dit jaar naar Brugge van 11 t/m 13 oktober.

11-07

Recent heeft ZonMw twee relevante subsidierondes opengesteld.

05-07

Op 4 juli 2019 heeft er bij de NVvH een levendige bijeenkomst plaats gevonden over de bekostiging van de medisch specialistische zorg. De NZa was bij ons te gast en heeft ons bijgepraat over de plannen voor de toekomstige financiering en heeft een aantal belangrijke wijzigingen in de regelgeving per 2020 met ons besproken. Er was veel discussie waarin voor- en nadelen van te maken keuzes zijn besproken en wederzijdse zorgen zijn gedeeld.

05-07

E-Health en digitalisering worden steeds belangrijker. Ook dit jaar publiceert de NZa daarom weer een Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020. Deze publicatie geeft een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.

05-07

Vanaf 1 september 2018 behoort de Physician Assistant (PA) tot één van de negen beroepen die zich in het BIG-register kunnen registreren. Voor de NVvH en de NAPA was dat aanleiding om het  Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde uit 2017 te actualiseren. Graag brengen wij dit geactualiseerde document bij u onder de aandacht.

05-07

Op 22 november a.s. wordt de voorzittershamer overgedragen aan collega Bonjer. Onder zijn leiding zal een nieuwe strategie zijn intrede doen. Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging vraagt het bestuur velen om te klankborden op de conceptplannen van het bestuur.

05-07

In de Nieuwsbrief van oktober 2018 is een oproep geplaatst aan onze leden om een onderzoek voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs in te sturen.
Maar liefst 24 wetenschappelijke verenigingen, waaronder 7 NVvH leden hebben een onderzoek voorgedragen. Ondanks het hoge niveau van de NVvH inzendingen, is de keuze niet op één van onze leden gevallen.
De gelukkige winnaar is MijnIBDcoach, een onderzoek naar het effect van telemonitoring bij chronische damrpatiënten.

Pagina's