Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Zorgevaluatie: Call Leading the Change, deadline 15 februari

Zorgevaluatie: Call Leading the Change, deadline 15 februari

Zorgevaluatie: Call Leading the Change, deadline 15 februari

De call voor het onderzoeksprogramma 'Leading the Change' is geopend. Dit programma biedt mogelijkheden voor zorgevaluatieonderzoek. Een zorgevaluatie evalueert de kosteneffectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg.

De Werkgroep Zorgevaluatie heeft kennishiaten geïnventariseerd en na prioritering een kennisagenda NVvH opgesteld met 28 kennishiaten.

Om deel te nemen aan het onderzoeksprogramma, moet  het onderwerp op de kennisagenda van de NVvH zijn opgenomen, de overige voorwaarden staan in de procedurebrief hieronder. Het maximaal aan te vragen budget bedraagt € 600.000,-. Er worden maximaal 15 projecten gehonoreerd vanuit de 14 verenigingen die nu een kennisagenda hebben. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. U kunt uw interesse in één van deze onderwerpen kenbaar maken bij de Werkgroep Zorgevaluatie. U dient hiervoor het formulier 'vooraanvraag zorgevaluatie' in te vullen en te mailen naar a.nutma@heelkunde.nl, de deadline is 15 februari a.s. De werkgroep adviseert het NVvH bestuur over de namens de NVvH in te dienen onderwerpen. Vervolgens besluit de subvereniging wie de aanvraag gaat uitwerken en het onderzoek gaat uitvoeren. Hierbij zal naar een brede, landelijke samenwerking worden gestreefd.

Meer informatie over LtC, de kennisagenda en het format van de vooraanvraag vindt u hieronder:

- Procedurebrief
- Vooraanvraag zorgevaluatie
- Top 28 Kennishiaten NVvH