Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Werkgroep Zorgevaluatie

Werkgroep Zorgevaluatie

Werkgroep Zorgevaluatie

Het bestuur van de NVvH is voornemens een werkgroep Zorgevaluatie in te richten. Onder zorgevaluatie wordt verstaan: klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van een behandeling die al onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke zorg. Hiermee kan niet alleen gezondheidswinst voor de patiënt bereikt worden, maar kunnen ook onnodige kosten worden bespaard. Het gaat bij zorgevaluatie dus nadrukkelijk om bestaande zorg en niet om innovatie van zorg.

De werkgroep zal worden ingesteld omdat er (via ZonMw en zorgverzekeraars) steeds meer financiële middelen voor zorgevaluatie beschikbaar komen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten aanvragen voor zorgevaluatieonderzoek aansluiten bij de zorgevaluatie-agenda van de NVvH en via de NVvH worden ingediend. De werkgroep krijgt dan ook als opdracht om, op basis van een inventarisatie onder alle leden, zo’n agenda op te stellen.

De werkgroep staat onder leiding van dr. Jelle Ruurda en zal bestaan uit gemandateerde vertegenwoordigers namens de subverenigingen.

Als u een bewezen track record heeft op het gebied van zorgevaluatie en via deze werkgroep een bijdrage wilt leveren aan het verder onderbouwen van de (kosten)effectiviteit van het chirurgisch handelen, dan kunt u uw interesse hiervoor voor 1 februari a.s. kenbaar maken bij  

Jelle Ruurda (J.P.Ruurda@umcutrecht.nl) of Auke Nutma (a.nutma@heelkunde.nl of 030-2823842). Voor eventuele vragen kunt u zich eveneens tot hen wenden.