Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Vanaf heden certificering 2.0 van kracht

Vanaf heden certificering 2.0 van kracht

Vanaf heden certificering 2.0 van kracht

Tijdens de ALV van 25 mei jl. zijn de certificeringsreglementen voor alle subverenigingen goedgekeurd; de nieuwe reglementen zijn per 1 september jl. van kracht en staan op heelkunde.nl.
Hiermee is ook het indienen van een certificeringsaanvraag middels de langverwachte ‘zij-instroomregeling’ mogelijk. Inmiddels is het online certificeringssysteem GAIA/PE-online heringericht op basis van deze nieuwe reglementen.
 
Wij adviseren u om voorafgaand aan uw (her)certificeringaanvraag het bijgaande stroomdiagram te raadplegen. Dit helpt u bij het maken van de juiste keuzes.         


LET OP:

  • Aanvraag is alleen mogelijk via GAIA/PE-online.
  • Berichtgeving vindt via GAIA/PE-online plaats; let u er dan ook op dat uw instellingen hierin (o.a. uw mailadres) juist zijn. Op die manier voorkomt u dat u belangrijke berichten over uw (her)certificering mist. Let op dat de mail niet terechtkomt in uw ongewenste mailbox.
  • Verplichte sjablonen zijn te downloaden tijdens het aanvraagproces; indien er sprake is van een verplicht sjabloon voor het aanleveren van uw ingrepenoverzicht (tableau) is dat ook te downloaden tijdens de aanvraag in GAIA/PE-online. Voor het operatietableau van de NVGIC en de NVCO kunt u volstaan met het invullen van het eerste tabblad (de samenvatting over de afgelopen vijf jaar). 
  • Het is verplicht gebruik te maken van genoemde sjablonen; alternatieven hiervoor kunnen niet in behandeling worden genomen.
  • Let erop dat er geen privacygevoelige gegevens (zoals patiëntnummers, -namen of BSN-nummers) met uw aanvraag worden meegestuurd; wij mogen uw aanvraag dan niet in behandeling nemen.
  • Voor iedere gewenste differentiatie moet een aparte certificeringsaanvraag worden ingediend. In bijlage 1 van de certificeringsreglementen treft u de voorwaarden voor certificering aan.


Legenda bij het stroomdiagram (v.l.n.r.):

Hercertificering:
H1 - Voor alle differentiaties: verklaring vakgroepvoorzitter/manager/hoofd dat ziekenhuis en aanvrager voldoen aan vigerende kwaliteitsnormen, en representatief weekschema.

Zij-instroom:
Z0 - Voor alle differentiaties: omschrijving van zij-instroomprogramma, voorafgaand aan het volgen daarvan.1
Z1 - Voor alle differentiaties: verklaring vakgroepvoorzitter/manager/hoofd dat ziekenhuis voldoet aan vigerende kwaliteitsnormen.
Z2 - Voor onco/GE/kinder/trauma/vaatchirurgie: verklaring werkgever/instelling/ vakgroepvoorzitter/manager/hoofd betreffende duur/aantal dagdelen per week actief in differentiatie;
- voor chirurgie bij kinderen: verklaring differentiatiebegeleider m.b.t. stage in kinderchirurgisch centrum;
- voor longchirurgie: verklaring opleider heelkunde en differentiatiebegeleider dat aanvrager voldoet aan eindtermen SCHERP.1
Z3 - Voor onco/GE/kinder/trauma/vaatchirurgie: verklaring opleider heelkunde en differentiatiebegeleider dat aanvrager voldoet aan eindtermen SCHERP, na observatie.1

Antegrade:
A1 - Voor alle differentiaties: verklaring opleider heelkunde dat aanvrager voldoet aan eindtermen SCHERP.

1  Sjabloon Z0 (aanvraagformulier ter verkrijging van goedkeuring op het volgen van een voorgesteld zij-instroomprogramma door het bestuur van uw subvereniging) is op te vragen bij nvvh@heelkunde.nl (afdeling Certificering). Na indiening van het ingevulde formulier bij de afdeling Certificering wordt de aanvraag beoordeeld door de toetsingscommissie die vervolgens advies uitbrengt aan het bestuur van de subvereniging. Het bestuur van de subvereniging besluit of het voorgestelde zij-instroomprogramma akkoord is, waarna gestart kan worden met het volgen ervan. Na afloop van het volgen van het zij-instroomprogramma verklaren opleider heelkunde en differentatiebegeleider middels formulier Z3 (voor NVvL geldt: formulier Z2) dat aanvrager voldoet aan de eindtermen SCHERP. Voor meer informatie over de zij-instroom kunt u terecht bij de afdeling Certificering (030 282 33 27).