Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Uw inbreng gevraagd voor Zinnige Zorg-project 'Ziekten van huid en onderhuid'

Uw inbreng gevraagd voor Zinnige Zorg-project 'Ziekten van huid en onderhuid'

Uw inbreng gevraagd voor Zinnige Zorg-project 'Ziekten van huid en onderhuid'

Zorginstituut Nederland is in oktober 2018 gestart met het Zinnige Zorg-project ‘Ziekten van huid en onderhuid’. Wilt u hieraan hieraan mee te werken? 

Zorginstituut Nederland en Zinnige Zorg

Zorginstituut Nederland heeft als opdracht zinnige zorg te bevorderen. Dit wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Zo vermijden ze onnodige kosten. Patiënten moeten immers nu en in de toekomst kunnen rekenen op goede en betaalbare zorg.

In Zinnige Zorg-projecten brengt het Zorginstituut in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. Ze beoordelen of die zorg patiëntgericht, effectief en gepast is. Dat doen ze samen met patiënten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ze analyseren de zorg en zoeken naar mogelijkheden om deze verder te verbeteren en onnodige zorg te vermijden. Daarbij letten ze onder meer op onder- en overdiagnostiek en onder- en overbehandeling.

Inventariseren van onderwerpen

Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u een toelichting op de werkwijze van Zinnige Zorg. Een Zinnige Zorg-project bestaat uit vier fasen. Het project ‘Ziekten van huid en onderhuid’ zit in de eerste fase: de screeningsfase. Hierin inventariseren ze de onderwerpen die aanzienlijke mogelijkheden voor verbetering bieden. Ze kijken ook naar het effect van deze verbeteringen op de zorg. Het uitgangspunt bij dit project is het ICD-10 gebied XII Ziekten van huid en subcutis (L00- L99).

Uw inbreng

Bij de inventarisatie van de mogelijke verbeteringen in de zorg rond ziekten van huid en onderhuid is uw inbreng onmisbaar. Het Zorginstituut voert daarom graag een gesprek met u. In dit gesprek lichten ze het Zinnige Zorg-project toe en geven ze aan op welke manier ze met u willen samenwerken. Uiteraard heeft u ook de gelegenheid om aan te geven hoe de zorg rond ziekten van huid en onderhuid verbeterd kan worden.

De gesprekken zullen plaatsvinden in de maanden januari en begin februari 2019.

Wilt u hieraan meedoen? U kunt dit voor 14 december 2018 doorgeven aan beroepsbelangen@heelkunde.nl