Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden definitief

Richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden definitief

Richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden definitief

De richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden is definitief opgeleverd. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de SKMS en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

De eerste opvang en zorg voor patiënten met brandwonden vindt grotendeels plaats buiten de brandwondencentra. Het blijkt echter dat deze eerste opvang en zorg per ziekenhuis kan verschillen. Denk hierbij aan een verschil in inschatting van het totaal verbrand lichaamsoppervlak of onduidelijkheden over het wel of niet intuberen (beademen) van de patiënt. Terwijl het herstel van brandwonden juist afhankelijk is van de verleende behandeling direct na het ongeval. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de behandeling overal op één lijn te krijgen, is er een richtlijn opgesteld voor zowel de eerste opvang bij brandwonden (1ste 24 uur) als de fase daarna van behandeling tot en met de nazorg.

De richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden geeft aanbevelingen voor de zorg voor patiënten met brandwonden na de eerste acute fase, van de behandeling tot en met de nazorg.