Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

NVvH succesvol op Leading the Change

NVvH succesvol op Leading the Change

NVvH succesvol op Leading the Change

Zorgevaluatie is een hot item binnen de Federatie Medisch Specialisten en bij verzekeraars. Het doel is om bestaande diagnostiek en behandelingen te evalueren, zodat beter duidelijk wordt wat werkzaam is en wat niet.

De werkgroep Zorgevaluatie heeft 6 kennishiaten ingediend voor het programma Leading the Change, dat zorgevaluatieonderzoek subsidieert. Wij zijn trots dat 5 van deze 6 vooraanvragen zijn geselecteerd om verder uit te werken.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Vingerfractuur (dr. N.W.L. Schep en dr. M. van Heijl)

  • Vaattoegang bij oudere dialysepatienten (dr. M.G.J. Snoeijs)

  • Borstkanker drainmanagement  (drs. K.M. Blaauwendraat - Hans)

  • Hemorroiden (dr. I.J.M. Han - Geurts)

  • Complexe appendicitis bij kinderen (dr. R.R. Gorter)

De definitieve aanvragen dienen uiterlijk 28 augustus te worden ingediend, waarna eind december 2018 het besluit volgt.

We wensen de hoofdonderzoekers veel succes bij de verdere uitwerking!