Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Normtijdentraject 2016

Normtijdentraject 2016

Normtijdentraject 2016

Met de komst van de integrale tarieven is er veel veranderd in de beloningsstructuur  van medisch specialisten. Waar voorheen de normtijdentool fungeerde als verdeelsleutel voor het honorarium budget, is er nu alle ruimte om het eigen honorarium te bepalen in overleg met medisch specialistisch bedrijf (MSB). Ieder MSB kan zelfstandig een besluit nemen hoe de honoraria verdeeld moet worden; een normtijdentool is geen verplichting.

Het bestuur van de NVvH heeft besloten deel te nemen aan het normtijdentraject 2016, georganiseerd door de FMS in samenwerking met LOGEX. 

De randvoorwaarden die eerder gecommuniceerd zijn in deze nieuwsbrief hebben wij besproken met LOGEX. De BBv zal in samenwerking met de subverenigingen van de NVvH de normtijden gaan opstellen. Alle leden van de NVvH zijn bij deze uitgenodigd hier een bijdrage aan te leveren. Voor vragen en reacties kunt contact opnemen met Sabrina Sluiter, beleidsadviseur BBv (s.sluiter@heelkunde.nl)