NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2020

Actief in Europa, laat het ons weten!

Binnen Europa zijn diverse gremia die zich bezighouden met de uitvoering van diverse medische specialismen. Dit betreft ook de verschillende medische vervolgopleidingen. Soms heeft dit direct gevolgen voor de Nederlandse opleiding Heelkunde of de regelgeving daaromtrent. Daarom wordt ook op dit gebied Europa steeds belangrijker en is het nodig dat wij elkaar goed informeren over onze activiteiten. En dat de NVvH de vertegenwoordigers in Europa ondersteunt waar nodig.

Bent u actief binnen één van de secties van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten) of binnen het Platform Europa van de FMS? Laat ons dit dan weten via opleiding@heelkunde.nl.

Let wel: het gaat om overstijgende Europese gremia, niet om de diverse Europese wetenschappelijke (sub)verenigingen.