Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwe kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg

Nieuwe kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg

Nieuwe kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg

Nieuwe kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg

Patiënten met wonden worden nog niet altijd tijdig of juist verwezen en komen daardoor vaak niet snel genoeg bij de juiste zorgverlener voor de juiste zorg terecht. Om de organisatie van wondzorg te verbeteren, is op initiatief van het Wondplatform Nederland een kwaliteitsstandaard opgesteld. Deze werd op 20 juni overhandigd aan Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS. ”Een mooie stap richting meer zorg op de juiste plek.”

Robbert Meerwaldt, chirurg en voorzitter van de werkgroep van de kwaliteitsstandaard: “Naar schatting zijn er in Nederland per jaar circa 500.000 patiënten met wonden met een complexe genezing, en dit aantal neemt alleen maar toe door de vergrijzing. Patiënten die niet tijdig of juist worden verwezen, lopen te lang door met een wond met verlies van kwaliteit van leven, complicaties en onnodige koste) van dien. We zien in de praktijk dat dit anders en beter kan door samenwerking in de regio. Met alle betrokken zorgprofessionals hebben we gezocht naar een werkwijze om hier verbetering in te brengen.”

Zorgpad: rondom de patiënt
Met de nieuwe standaard wordt het zorgpad anders ingericht. De afspraak is voortaan dat patiënten met wonden die na 3 weken basiswondzorg geen genezing laten zien, worden verwezen naar een regionaal expertteam met zorgverleners uit de eerste en de tweede lijn. In deze ‘expertteams’ zit (minimaal) 1 regiebehandelaar, een arts en verpleegkundige uit de eerste lijn en een arts en verpleegkundige uit de tweede lijn. Gezamenlijk zorgen zij voor een behandelplan waarbij geldt: ‘in het ziekenhuis wat moet, en thuis wat kan’, afhankelijk van wat nodig is. Er blijft vervolgens in het hele zorgtraject 1 zorgverlener die de regie houdt: de regiebehandelaar. Op deze manier heeft de patiënt één aanspreekpunt en wordt de zorg meer vanuit de patiënt georganiseerd.

Samenwerking
De kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland is tot stand gekomen op initiatief van het Wondplatform Nederland. In het Wondplatform zitten vertegenwoordigers van alle zorgprofessionals die met wondzorg te maken hebben. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie zijn de verenigingen die daarna het voortouw hebben genomen. Daarnaast waren patiëntenorganisaties, huisartsen, verpleegkundigen, huidtherapeuten en diabetespodotherapeuten direct bij de ontwikkeling betrokken. Het Kennisinstituut van de Federatie begeleidde het traject. Het project is deels gefinancierd met SKMS-gelden en deels vanuit Zorginstituut Nederland.