Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Meld je aan voor de maatschapsmanagers bijeenkomsten

Meld je aan voor de maatschapsmanagers bijeenkomsten

Meld je aan voor de maatschapsmanagers bijeenkomsten

Belangrijke informatie voor uw maatschapsmanager (al dan niet-chirurg)

 

In het kader van de integrale bekostiging vindt de BBv (Beroepsbelangen vereniging) het belangrijk dat de maatschap c.q. de chirurg goed gepositioneerd is binnen het ziekenhuis en het collectief. De BBv is van mening dat de maatschapsmanager als spil van de maatschap hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. De BBv heeft aanvullend hierop  een ‘Netwerk Maatschapsmanagers Heelkunde’ opgezet. Dit netwerk is expliciet gericht op de beleidsondersteuners van de maatschap, vaak is dit de maatschapsmanager of directeur maatschap. Zij zijn in principe geen chirurgen, echter heeft nog niet elke maatschap een dergelijke manager en worden deze taken veelal belegd bij chirurgen.

Onderwerpen die besproken zijn de afgelopen jaren tijdens de bijeenkomsten zijn:

  • Organisatie van dagelijks bestuur

  • DOT - registratievraagstukken

  • Taakherschikking

Het doel van het netwerk maatschapsmanagers is drieledig:

  1. Versterken van de kennisuitwisseling van de BBv naar de maatschappen
  2. Het verbeteren van de informatiestroom en ervaringen van de maatschappen naar de BBv
  3. Onderling delen van kennis en ervaring tussen maatschappen c.q. maatschapsmanagers

Wij willen daarom de maatschapsmanagers heelkunde uitnodigen voor de eerstvolgende bijeenkomst op donderdag 21 juni 2018 van 14:00-- tot 17:00 in de Domus Medica te Utrecht.

 

Maatschapsmanagers kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar:

s.sluiter@heelkunde.nl