Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

08-08

De deadlines voor het NTvH zijn gewijzigd. Het betreft: 

22-07

De ABSITE kennistoets zal dit jaar op dinsdag 3 december plaatsvinden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het niet gelukt om de datum op een vrijdag in te plannen in verband met reeds ingeplande congressen en cursussen. Ook het uitwijken naar januari bleek in overleg met ABSITE geen optie. Om deze reden is besloten om de kennistoets op dinsdag 3 december plaats te laten vinden. De kennistoets is verplicht voor alle aios. Meer informatie over de kennistoets vindt u hier.

17-07

Advies Gezondheidsraad Bevolkingsonderzoek AAA

Op 9 juli jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het advies ‘Bevolkingsonderzoek naar aneurymsa van de abdominale aorta (AAA)’ dat is opgesteld door de Gezondheidsraad naar de Tweede Kamer gestuurd. Het advies is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS.

16-07

De herziene richtlijn pancreascarcinoom is vanaf heden beschikbaar. De richtlijn uit 2011 is door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van prof.dr. O.R.C. Busch en met subsidie van de SKMS herzien. De richtlijn kunt u raadplegen op de richtlijnendatabase, klik hier.

16-07

Op donderdagavond 31 oktober organiseert de NVvH een wetenschapsavond in de Domus Medica te Utrecht.

Inloop vanaf 17.30 uur met buffet en start om 18.30 uur.

12-07

Het Historisch Genootschap van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is een werkgroep, het lidmaatschap is gratis. Als u een aangemeld lid bent, kunt U mee naar onze “ buitenlandreis” . We gaan dit jaar naar Brugge van 11 t/m 13 oktober.

11-07

Recent heeft ZonMw twee relevante subsidierondes opengesteld.

05-07

E-Health en digitalisering worden steeds belangrijker. Ook dit jaar publiceert de NZa daarom weer een Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020. Deze publicatie geeft een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.

05-07

Vanaf 1 september 2018 behoort de Physician Assistant (PA) tot één van de negen beroepen die zich in het BIG-register kunnen registreren. Voor de NVvH en de NAPA was dat aanleiding om het  Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde uit 2017 te actualiseren. Graag brengen wij dit geactualiseerde document bij u onder de aandacht.

Pagina's