Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

8 korte vragen over multimorbiditeit

8 korte vragen over multimorbiditeit

8 korte vragen over multimorbiditeit

Graag vragen wij 5-6 minuten van uw tijd voor een enquête van 8 korte vragen naar uw ideeën over de zorg en regievoering voor patiënten met multimorbiditeit in de tweede lijn. De link naar de enquête, via Surveymonkey, vindt u hier:

https://nl.surveymonkey.com/r/8V333CZ

De zorg zal de komende jaren voor alle zorgverleners complexer worden, met een toename van oudere patiënten die vaak multimorbiditeit hebben. Deze enquête wordt gedaan in het kader van een project over multimorbiditeit en regievoering vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). We inventariseren de ervaringen, ideeën en behoeftes van verschillende medisch specialisten rondom deze onderwerpen. De inventarisatie zal als basis dienen voor dit project, waarin zal worden onderzocht op welke manieren de regievoering rondom patiënten met multimorbiditeit in de tweede lijn kan worden versterkt.

De gegevens worden verzameld via Surveymonkey en anoniem verwerkt door een adviseur van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Uw emailadres en naam zijn dus noch bekend bij deze adviseur noch bij de NIV. Na verwerking van de enquêteresultaten worden uw antwoorden vernietigd.

Veel dank voor uw deelname!