Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

9 jan 2020

Actief in Europa, laat het ons weten!

Binnen Europa zijn diverse gremia die zich bezighouden met de uitvoering van diverse medische specialismen. Dit betreft ook de verschillende medische vervolgopleidingen.

Soms heeft dit direct gevolgen voor de Nederlandse opleiding Heelkunde of de regelgeving daaromtrent. Daarom wordt ook op dit gebied Europa steeds belangrijker en is het nodig dat wij elkaar goed informeren over onze activiteiten. En dat de NVvH de vertegenwoordigers in Europa ondersteunt waar nodig.

Bent u actief binnen één van de secties van de UEMS (Europese Unie van Medisch Specialisten) of binnen het Platform Europa van de FMS?

Laat ons dit dan weten via opleiding@heelkunde.nl.

 

Let wel: het gaat om overstijgende Europese gremia, niet om de diverse Europese wetenschappelijke (sub)verenigingen.

12-06

Op 18 juni organiseert de NVvH in samenwerking met het Concilium Chirurgicum en CASH een volgende livestream vanuit het Skills Centre Amsterdam, deze keer in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie. De betreffende aios ontvangen hierover een e-mail met het programmaboek.

08-05

Op 14 mei organiseert de NVvH in samenwerking met het Concilium Chirurgicum en CASH een derde livestream, deze keer in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV).
De betreffende aios ontvangen hierover maandag een mailbericht met het programmaboek.

02-03

Continue Professionele Educatie (CPE) is één van de pijlers binnen de NVvH. Deze commissie heeft als doelstelling om de klinische en professionele vaardigheden van chirurgen gedurende hun loopbaan op peil te houden en te verbeteren. Uit evaluatie is namelijk gebleken dat veel chirurgen na hun formele opleiding nog behoefte hebben aan bijscholing op het gebied van niet-medisch inhoudelijke competenties. Doelstelling van de commissie is het bieden van een nascholingsaanbod als het gaat om:

13-02

Per 1 januari 2020 is het nieuwe Kaderbesluit van de CGS van kracht geworden. In dit Kaderbesluit zijn wijzigingen opgenomen met betrekking tot de erkenningen voor de opleiding heelkunde en de eisen voor herregistratie. Meer informatie over de wijzigingen kunt u terugvinden op de site van de RGS/CGS/KNMG via deze link.

10-10

Ontdekken bij welk vak je doktershart ligt. En hoeveel kans je maakt om daar in opleiding te komen. Of gewoon maar eens kijken welke vervolgopleidingsmogelijkheden je zoal hebt. Op 5 oktober 2019 organiseerde KNMG het carrière-event voor geneeskundestudenten en basisartsen. Heelkunde werd tijdens de dag vertegenwoordigd door de bestuursleden van de VAGH. Ruim 650 geïnteresseerden bezochten het event. 

22-07

De ABSITE kennistoets zal dit jaar op dinsdag 3 december plaatsvinden. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het niet gelukt om de datum op een vrijdag in te plannen in verband met reeds ingeplande congressen en cursussen. Ook het uitwijken naar januari bleek in overleg met ABSITE geen optie. Om deze reden is besloten om de kennistoets op dinsdag 3 december plaats te laten vinden. De kennistoets is verplicht voor alle aios. Meer informatie over de kennistoets vindt u hier.

19-03

De inschrijving voor de CASH 2.8 Endocriene Chirurgie op 15 mei 2019 is geopend.

Klik hier om direct in te schrijven.

14-01

Op woensdag 20 maart 2019 vindt de CASH 3 Kinderchirurgie plaats in Maastricht. Aansluitend wordt daar op 21 maart de ALV van de NVKC gehouden.
Voor meer informatie of inschrijving kunt u mailen naar Hendt Versteegh.

10-01

Vanaf 14 januari staat de voorbereidende online course 'perioperatieve zorg ouderen' open.

De bijbehorende cursusdagen zijn:

22 februari / 29 maart / 15 mei / 28 juni

Op 15 mei kan optioneel een diner en overnachting worden bijgeboekt, in verband met de Chirurgendagen aansluitend.

 

Klik hier om direct in te schrijven.

Pagina's

Body onder view: