Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

15-06

Tijdens de algemene ledenvergadering dd. 11 mei 2017 zijn er wijzigingen in de normering door de leden vastgesteld. 
Klik hier voor het nieuwe document 'Normering Chirurgische Behandelingen 7.0'.

 

10-01

Het bestuur van de NVvH is voornemens een werkgroep Zorgevaluatie in te richten. Onder zorgevaluatie wordt verstaan: klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van een behandeling die al onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke zorg. 

07-11

De richtlijn proximale femurfracturen is recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Klik hier om de richtlijn te bekijken.

03-11

De richtlijn voor signalering kindermishandeling in de SEH is per oktober 2016 opgeleverd en beschikbaar.

05-10

Op korte termijn wordt gestart met de modulaire herziening van de richtlijn Diverticulitis. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het voorbereidende invitational conference, waarbij de knelpunten rondom diverticulitis worden geïnventariseerd.

30-08

De richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is definitief vastgesteld. U kunt de richtlijn inzien via de richtlijnendatabase, klik hier voor de rechtstreekse link.

De NVvH wil de deelnemers die zitting hebben gehad in de werkgroep en de leden die commentaar hebben geleverd op de conceptrichtlijn danken voor hun inzet!

03-08

De richtlijn Galsteenlijden is begin dit jaar definitief vastgesteld en om deze reden nu ook beschikbaar via de Richtlijnendatabase. Klik hier om de richtlijn Galsteenlijden in te kunnen zien.

27-07

Voor zowel de conceptrichtlijn ‘Carpaletunnelsyndroom’ als de revisie van een 6-tal modules van de richtlijn ‘Maagcarcinoom’ wordt commentaar gevraagd. Meer informatie hierover kunt u, nadat u bent ingelogd, lezen via klik hier.

12-07

Het ministerie van VWS heeft bij ZonMw 9 miljoen vrijgemaakt om voor 30 aandoeningen zorgevaluatieonderzoek mogelijk te maken. Per onderzoek is circa €300.000,- beschikbaar.

Uiterlijk 5 september a.s. ontvangen we graag uw onderzoeksvoorstel voor:
- heupfractuur;
liesbreuk.  

08-12

Commentaarfase Diagnostiek en Behandeling van Patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden van de onderste Extremiteit

 Wij nodigen u uit deze richtlijn van commentaar te voorzien. U kunt uw commentaar voor 4 januari 2016 per mail toezenden aan de heer A. Nutma, senior beleidsmedewerker Kwaliteit NVvH:  a.nutma@heelkunde.nl

De richtlijn vindt u in de bijlage

Pagina's