Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

05-10

Op korte termijn wordt gestart met de modulaire herziening van de richtlijn Diverticulitis. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het voorbereidende invitational conference, waarbij de knelpunten rondom diverticulitis worden geïnventariseerd.

30-08

De richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is definitief vastgesteld. U kunt de richtlijn inzien via de richtlijnendatabase, klik hier voor de rechtstreekse link.

De NVvH wil de deelnemers die zitting hebben gehad in de werkgroep en de leden die commentaar hebben geleverd op de conceptrichtlijn danken voor hun inzet!

03-08

De richtlijn Galsteenlijden is begin dit jaar definitief vastgesteld en om deze reden nu ook beschikbaar via de Richtlijnendatabase. Klik hier om de richtlijn Galsteenlijden in te kunnen zien.

27-07

Voor zowel de conceptrichtlijn ‘Carpaletunnelsyndroom’ als de revisie van een 6-tal modules van de richtlijn ‘Maagcarcinoom’ wordt commentaar gevraagd. Meer informatie hierover kunt u, nadat u bent ingelogd, lezen via klik hier.

12-07

Het ministerie van VWS heeft bij ZonMw 9 miljoen vrijgemaakt om voor 30 aandoeningen zorgevaluatieonderzoek mogelijk te maken. Per onderzoek is circa €300.000,- beschikbaar.

Uiterlijk 5 september a.s. ontvangen we graag uw onderzoeksvoorstel voor:
- heupfractuur;
liesbreuk.  

08-12

Commentaarfase Diagnostiek en Behandeling van Patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden van de onderste Extremiteit

 Wij nodigen u uit deze richtlijn van commentaar te voorzien. U kunt uw commentaar voor 4 januari 2016 per mail toezenden aan de heer A. Nutma, senior beleidsmedewerker Kwaliteit NVvH:  a.nutma@heelkunde.nl

De richtlijn vindt u in de bijlage

06-12

Medisch specialisten in Nederland zijn verplicht deel te nemen aan kwaliteitsvisitaties volgens de methodiek van de wetenschappelijke vereniging. Het doel is verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg. Elke vakgroep wordt minimaal eens in de vijf jaar gevisiteerd. Zo krijgt elke wetenschappelijke vereniging in een cyclus van vijf jaar een compleet beeld van de stand van zaken. Met die gegevens stelt elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en –instrumenten zo nodig bij.

De nieuwe richtlijn Hepatocellulair carcinoom is nu beschikbaar op onze site via deze link.

De nieuwe richtlijn Galgang- en galblaascarcinoom is nu beschikbaar op onze site via deze link.

DICA Congres
Op 24 en 25 juni 2013 organiseert Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) het jaarlijks congres in de Beurs van Berlage. Het wordt een breed opgezet platform voor alle partijen die zich bezig houden met het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Pagina's