Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

09-01

Deel 1 en 2 van de richtlijn Borstkanker zijn vanaf heden beschikbaar via Oncoline. Met betrekking tot deel 3 bent u momenteel nog in de gelegenheid om commentaar te leveren via deze link (alleen voor leden).

12-12

Graag vragen wij uw medewerking voor het invullen van een enquête inzake Samen Beslissen. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om gezamenlijke besluitvorming verder te stimuleren, onder andere door het formuleren van oplossingsrichtingen voor ervaren problemen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal.

U kunt deze vragenlijst anoniem invullen, tot 16 januari. Het invullen kost ongeveer 10 minuten tijd.

31-10

Vanaf heden is de richtlijn Rectumprolaps in te zien via de richtlijnendatabase. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de NVvH met medewerking van de NVMDL, NVvR, NVU, NVOG, NVFB en de patiëntenvereniging.

04-07

De richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden is definitief opgeleverd. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de SKMS en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

15-06

Tijdens de algemene ledenvergadering dd. 11 mei 2017 zijn er wijzigingen in de normering door de leden vastgesteld. 
Klik hier voor het nieuwe document 'Normering Chirurgische Behandelingen 7.0'.

 

10-01

Het bestuur van de NVvH is voornemens een werkgroep Zorgevaluatie in te richten. Onder zorgevaluatie wordt verstaan: klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van een behandeling die al onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke zorg. 

07-11

De richtlijn proximale femurfracturen is recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Klik hier om de richtlijn te bekijken.

03-11

De richtlijn voor signalering kindermishandeling in de SEH is per oktober 2016 opgeleverd en beschikbaar.

Pagina's