Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

21-03

De waarderingssystematiek die de Commissie Kwaliteitsvisitatie gebruikt bij het visiteren heeft een update ondergaan. U kunt de nieuwe waarderingssystematiek vinden via https://heelkunde.nl/kwaliteitsvisitatie-0 (normering heelkundige praktijkvoering). Wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn onder andere de invoering van de nieuwe normen Fit tot Perform en Algemene Chirurgie, maar ook de verwijdering van de norm bij- en nascholing en de samenvoeging van de normen complicatieregistratie en necrologiebespreking.

15-02

Het Zorginstituut heeft een stimuleringsregeling voor het gebruiken van informatie over (zowel klinische- als patiëntgerapporteerde) uitkomsten van zorg ten behoeve van ‘samen beslissen’ in het leven geroepen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van het Zorginstituut https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/programma-uitkomstinformatie-samen-beslissen.

14-02

Graag brengen wij u op de hoogte van een nieuwe subsidiemogelijkheid voor zorgevaluatie genaamd BENEFIT.
Het gaat om een call van ZonMw in samenwerking met het Belgische Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
Meer informatie is te vinden via:
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/belgie-en-nederland-investeren-samen-6-miljoen-euro-in-klinische-studies/

12-01

Vanuit de werkgroep buikwandchirurgie zal een landelijk netwerk worden opgericht van artsen, met name chirurgen, die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patienten met buikwandpijn, zoals ACNES.

Als u wilt deelnemen aan dit netwerk, dan kunt u dit kenbaar maken via r.roumen@mmc.nl onder referentie: ACNES-netwerk. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande bijlage. 

 

09-01

Deel 1 en 2 van de richtlijn Borstkanker zijn vanaf heden beschikbaar via Oncoline. Met betrekking tot deel 3 bent u momenteel nog in de gelegenheid om commentaar te leveren via deze link (alleen voor leden).

12-12

Graag vragen wij uw medewerking voor het invullen van een enquête inzake Samen Beslissen. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om gezamenlijke besluitvorming verder te stimuleren, onder andere door het formuleren van oplossingsrichtingen voor ervaren problemen en het ontwikkelen van trainingsmateriaal.

U kunt deze vragenlijst anoniem invullen, tot 16 januari. Het invullen kost ongeveer 10 minuten tijd.

31-10

Vanaf heden is de richtlijn Rectumprolaps in te zien via de richtlijnendatabase. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de NVvH met medewerking van de NVMDL, NVvR, NVU, NVOG, NVFB en de patiëntenvereniging.

04-07

De richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden is definitief opgeleverd. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de SKMS en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Pagina's