Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

08-11

De richtlijn acute diverticulitis is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase (klik hier). De herziening van deze richtlijn is onder voorzitterschap van prof.dr. M.A. Boermeester tot stand gekomen met subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

10-09

Vanaf heden is de kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland beschikbaar via de richtlijnendatabase. De standaard is door de NVvH ontwikkeld met SKMS-gelden. U vindt de kwaliteitsstandaard hier.

De NVvH dankt alle deelnemers van de werkgroep voor hun inzet en tijd om deze kwaliteitsstandaard op te stellen.

10-07

Graag brengen wij u op de hoogte van twee nieuwe subsidiemogelijkheden voor eventuele onderzoeksvragen.

Het gaat om de programma’s Doelmatigheidsonderzoek (DO) en Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw.

18-05

Spoedoperaties worden beter planbaar

Vanaf nu zijn er duidelijke spelregels voor welke spoedpatiënt prioriteit krijgt in de OK.

Een indeling daarvoor staat in de richtlijn Beleid rondom spoedoperaties die deze maand verschijnt. Chirurg Pieter Lubbert: “We geven duidelijk de grenzen aan van wachttijden voor acute operaties. Daardoor kunnen we beter onderbouwde beslissingen nemen en de spoedzorg efficiënter organiseren. Spoedzorg wordt daardoor minder een punt van discussie. En daar heeft iedereen baat bij.”

09-05

Met complimenten van de Federatie over de kwaliteit van de 6 aanvragen, zijn 5 hiervan door naar de volgende ronde.

21-03

De herziene richtlijn necrotiserende wekedelenintecties (voorheen richtlijn fasciitis necroticans) is vanaf heden beschikbaar op de richtlijnendatabase. De richtlijn is herzien onder leiding van drs. Vincent de Jong met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.

21-03

De waarderingssystematiek die de Commissie Kwaliteitsvisitatie gebruikt bij het visiteren heeft een update ondergaan. U kunt de nieuwe waarderingssystematiek vinden via https://heelkunde.nl/kwaliteitsvisitatie-0 (normering heelkundige praktijkvoering). Wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn onder andere de invoering van de nieuwe normen Fit tot Perform en Algemene Chirurgie, maar ook de verwijdering van de norm bij- en nascholing en de samenvoeging van de normen complicatieregistratie en necrologiebespreking.

15-02

Het Zorginstituut heeft een stimuleringsregeling voor het gebruiken van informatie over (zowel klinische- als patiëntgerapporteerde) uitkomsten van zorg ten behoeve van ‘samen beslissen’ in het leven geroepen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van het Zorginstituut https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/programma-uitkomstinformatie-samen-beslissen.

14-02

Graag brengen wij u op de hoogte van een nieuwe subsidiemogelijkheid voor zorgevaluatie genaamd BENEFIT.
Het gaat om een call van ZonMw in samenwerking met het Belgische Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
Meer informatie is te vinden via:
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/belgie-en-nederland-investeren-samen-6-miljoen-euro-in-klinische-studies/

12-01

Vanuit de werkgroep buikwandchirurgie zal een landelijk netwerk worden opgericht van artsen, met name chirurgen, die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patienten met buikwandpijn, zoals ACNES.

Als u wilt deelnemen aan dit netwerk, dan kunt u dit kenbaar maken via r.roumen@mmc.nl onder referentie: ACNES-netwerk. Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande bijlage. 

 

Pagina's