Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

27-03

De adviescommissie richtlijnen van de FMS heeft vorige week besloten om geld en mankracht vrij te maken om op korte termijn vragen te beantwoorden die ontstaan zijn tgv de COVID-19 pandemie. Namens de NVvH zijn hier 2 vragen ingebracht waarbij de verwachting is dat begin volgende week hierover een multidisciplinair advies zal volgen. Het gaat om de 2 volgende vragen:

07-02

Op 22 april a.s. organiseert de NVvH een bijeenkomst voor leden over Samen Beslissen.

We starten om 19.00 uur; inloop met warm buffet vanaf 18.00 uur.

Onderwerpen die onder meer aan bod zullen komen: hoe voer je het goede gesprek met de patiënt, dilemma’s in de dagelijkse praktijk bij samen beslissen, hulpmiddelen zoals keuzehulpen en het ‘Codman dashbord’.

21-01

De consultkaart voor Pancreascarcinoom is door alle betrokken partijen goedgekeurd en vanaf heden gepubliceerd. U kunt de consultkaart terug vinden via deze link.

14-01

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie gaat een richtlijn Keloïd en litteken hypertrofie ontwikkelen.

19-12

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is gestart met de ontwikkeling van de leidraad vitaal bedreigde patiënt. Het doel van de leidraad is advies geven over de inrichting van het Spoed Interventie Systeem (SIS) in het ziekenhuis met als doel de zorg voor de vitaal bedreigde patiënt op de verpleegafdelingen te verbeteren. Hierbij worden specifieke afdelingen waar monitoring al onderdeel is van zorg, zoals de SEH, CCU, High Care, Medium Care en IC, buiten beschouwing gelaten.

09-12

De richtlijn Melanoom die op initiatief van de NVvH is herzien is definitief. U kunt de richtlijn inzien via de richlijnendatabase, klik hier voor de rechtstreekse link.

De NVvH wil de deelnemers die zitting hebben gehad in de werkgroep en de leden die commentaar hebben geleverd op de concept richtlijnmodules danken voor hun inzet!

05-11

Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is ijzersterk, maar hoe kunnen we onze krachten beter bundelen om het onderzoek naar een nog hoger niveau te tillen? En welke rol kan de NVvH hierin spelen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de eerste Wetenschapsavond Heelkunde op donderdag 31 oktober in de Domus Medica.

26-08

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van het project “Ontwikkeling tools voor disseminatie van richtlijnen”. Wij zoeken een chirurg die in deze werkgroep zitting wil nemen. Meer informatie vind u in de uitnodigingsbrief

Pagina's