Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

06-12

Zorginstituut Nederland is in oktober 2018 gestart met het Zinnige Zorg-project ‘Ziekten van huid en onderhuid’. Wilt u hieraan hieraan mee te werken? 

Zorginstituut Nederland en Zinnige Zorg

04-07

Declaratie problemen bij varices en transplantatiezorg opgelost door NZa met overloop-DBC's: de geldigheidsdatum van een beperkt aantal zorgactiviteiten wordt verlengt met vier maanden.

09-06

Met de komst van de integrale tarieven is er veel veranderd in de beloningsstructuur  van medisch specialisten. Waar voorheen de normtijdentool fungeerde als verdeelsleutel voor het honorarium budget, is er nu alle ruimte om het eigen honorarium te bepalen in overleg met medisch specialistisch bedrijf (MSB). Ieder MSB kan zelfstandig een besluit nemen hoe de honoraria verdeeld moet worden; een normtijdentool is geen verplichting.

Het bestuur van de NVvH heeft besloten deel te nemen aan het normtijdentraject 2016, georganiseerd door de FMS in samenwerking met LOGEX. 

10-05

De werkgroep Tarieven & Kostprijzen van de NZa heeft de concepttarieven voor 2017 bekend gemaakt. In de tarieventabel is ten behoeve van eventuele vergelijkingen ook een kolom met het tarief voor 2016 opgenomen. Voor eventuele opmerkingen en vragen kunt u richten aan: s.sluiter@heelkunde.nl

19-04

Alle wetenschappelijke verenigingen zijn benaderd om deel te nemen aan het normtijdentraject van de FMS in samenwerking met LOGEX. Dit  normtijden- traject verschilt op essentiële punten van het normtijdentraject zoals voorheen door de NZa werd gedaan. De NVvH heeft daarom een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deelname. Lees hier verder.

 

05-03

In 2016 organiseert de BBv van de NVvH weer kennis- en netwerkbijeenkomsten voor managers Heelkunde en geïnteresseerde chirurgen. De bijeenkomsten vinden plaats op een donderdag van 14:00 tot 17:30 in de Domus Medica te Utrecht.

07-12

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG is genoodzaakt de tarieven voor haar diensten met 15% te verhogen. De tariefsverhoging voor registratie, herregistratie en erkenningen van aios, specialisten en opleidingsinstellingen gaat in per 1 januari 2016. Het nieuwe tarief geldt voor alle aanvragen die de RGS op of na deze datum ontvangt. De tariefsverhoging zal voor een periode van vijf jaar gelden.

Zie voor meer informatie www.knmg.nl/rgs/tarieven

Middels bijgevoegde brief informeert de BBv u over de laatste stand van zaken betreffende het declareren van varices zorg.

Op maandag 11 maart heeft de BBv de ledenbijeenkomst over regiomaatschappen georganiseerd. Opnieuw was er een brede afvaardiging van de diverse maatschappen en vakgroepen in Nederland aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst is de regelgeving rondom mededinging uitgelegd en vertaald naar het vormen van een regiomaatschap. Daarnaast zijn er praktijkvoorbeelden gepresenteerd vanuit de A12 en de Friese samenwerking voor het vormen van een regiomaatschap.

Pagina's