Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Historisch Genootschap Heelkunde

Historisch Genootschap Heelkunde

Het Historisch Genootschap Heelkunde (HGH) zet zich voor de bevordering van het historisch besef en kennis onder chirurgen en assistent-chirurgen. Daarnaast bewaart het genootschap de geschiedenis van de Heelkunde in Nederland en van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde voor degenen die na ons komen.

Bestuur  
dr. F.F.A. IJpma voorzitter
drs. M. Scheuer  secretaris 
dr. R.W.H. van Reedt Dortland archivaris 

 

Activiteiten
Het HGH organiseert een aantal grotendeels vaste activiteiten, die jaarlijks plaatshebben:

  • buitendag: bezoek van één dag aan een medisch interessante stad met bezoek aan bijzondere locaties en uitleg hiervan.
  • cursusdag: bestuderen van de geschiedenis van de Heelkunde; tot heden verzorgd door prof. M. van Lieburg en prof. E. Houwaart; tot heden één maal per jaar.
  • symposium van HGH op de najaarsvergadering van de NVvH. Meestal worden twee voordrachten gehouden door in historie geïnteresseerde chirurgen.
  • buitenlandse reis: een low-budget uitstapje van enkele dagen naar een medisch/chirurgisch interessante stad, alwaar rondleidingen, lezingen, uitleg e.d.
  • stichting historiae medicinae: gewerkt wordt aan meer samenwerking met andere historische genootschappen zoals, gynaecologie, kindergeneeskunde, PA e.d.
  • de Moulin lezing: eens in de drie jaar een chirurgisch historisch lezing ten tijde van de chirurgendagen als plenaire sessie.
  • het uitloven van een jaarlijkse prijs voor de beste historische inleiding/overzicht in een chirurgisch proefschrift.
  • beheren van historisch archief van de NVvH: persoonlijke archieven, jaarboeken. Boeken worden beheerd en bewaard in de bibliotheek van de KNMG.
  • wetenschappelijke dag met sociaal karakter.

Lid worden
Het lidmaatschap is gratis; door u op te geven als lid weet u zich verzekerd van mailings over alle activiteiten, tevens krijgt u voorrang boven niet-leden bij beperkt deelnemersaantal. Voor deelname aan deze activiteiten wordt een kostendekkende omslag per persoon geheven.

Mail voor meer informatie naar Marlou Toussaint, m.toussaint@heelkunde.nl: of 030-2823210.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2005

 

Openbare bijlagen(voor iedereen toegankelijk):