Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Erkenning differentiaties

Erkenning differentiaties

Gezien de grotere rol die de differentiaties in de opleiding zijn gaan spelen, is besloten dat dit onderdeel van de opleiding ook voldoende aandacht moet krijgen tijdens een visitatie. Het Concilium heeft daarom in 2013 een werkgroep ingesteld die een werkwijze hebben ontwikkeld in overleg met de subverenigingen, waarbij een uniforme toetsing is ontwikkeld. Dit toetsingstraject loopt parallel aan de reguliere opleidingsvisitatie.

Werkwijze
Wanneer u een differentiatie zou willen aanbieden, kunt u hiervoor erkenning aanvragen wanneer een opleidingsvisitatie voor uw kliniek is ingepland. De aanvraag verloopt in het kort als een drietrapsraket:

  1. Om na te gaan of u in aanmerking komt voor het aanbieden van een differentiatie, vult u voor de gewenste differentiaties het Go/No Go formulier in. Deze is te downloaden onder het kopje Formulieren.
  2. Bij een Go vult u de algemene vragenlijst in en stuurt het gehele pakket aan het bureau van de NVvH via een upload in Compusense. Het bureau zal zorgdragen dat de leescommissie van de betreffende subvereniging de stukken voorafgaand aan de visitatie zal beoordelen.
  3. Tijdens de visitatie zal de visitatiecommissie ad hoc de input van de leescommissies meenemen in de gesprekken. Naar aanleiding van de visitatiedag zal het eindoordeel, in overleg met de leescommissie opgesteld worden.

Bovenstaand kunt u gedetailleerder zowel schematisch als uitgeschreven downloaden. Deze informatie is tevens terug te lezen in de 'instructies voor visitatoren en opleiders' vanaf pagina 10 (hoofdstuk B.5)

U wordt verzocht om minimaal 8 weken voorafgaand aan de visitatiedatum de stukken digitaal aan te leveren via Compusense (upload). Na aanlevering zullen de stukken aan de diverse leescommissies van de subverenigingen gestuurd worden ter beoordeling.

Formulieren
Go/No Go voor alle differentiaties
Opsomming generieke en speciele deel LOP tbv differentiaties

Tussentijdse uitbreiding van de erkenning
Wanneer u tussentijds de erkenning van uw opleiding wil uitbreiden met een extra differentiatie, is dit mogelijk wanneer u de volgende regels in acht houdt:

  1. De basisopleiding is voor 5 jaar toegekend;
  2. De expiratiedatum is meer dan anderhalf jaar verwijderd van de aanvraagdatum;
  3. De erkenningsdatum is meer dan een jaar geleden;
  4. Erkenning van dit onderdeel (differentiatie) kan maximaal voor de duur van de basisopleiding verleend worden

De aanvraag voor een tussentijdse uitbreiding dient bij de RGS ingediend te worden. Voor informatie over het door te lopen traject, klik hier.

Handige links
Opleidingseisen NVvH
SONCOS
Normen NVvL 2011
Levelindeling traumacentra (alleen in te zien wanneer u bent ingelogd op de site van de NVT)