Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Continue Professionele Educatie

Continue Professionele Educatie

Van oudsher richt de vereniging zich qua opleiding met name op de opleidingsjaren van de aios. Echter, na de opleiding zijn chirurgen nog niet uitgeleerd. Zij moeten dan gemiddeld nog 37 jaar werken. Om optimaal te kunnen functioneren in een snel veranderend en veeleisend vakgebied, zullen zij zich steeds verder moeten bekwamen binnen diverse competentiegebeiden. Dit wordt deels afgedwongen door de eisen die gesteld zijn voor herregistratie en certificering. De intrinsieke motivatie en ontwikkelbehoefte van de individuele medisch specialist verschilt echter. Niet elke specialist zal zich in de zelfde mate bezighouden met het verbeteren van zijn of haar kennis, vaardigheden en gedrag.

Kortom, het leven van de chirurg (in wording) vraagt om een leven lang leren, ofwel Continue Professionele Educatie (CPE). Binnen het Strategisch Beleidsplan: richting 2020 “Veilig en Goed” heeft CPE nu expliciet een plaats gekregen als pijler van de NVvH. De komende jaren zal de in het plan beschreven visie nader worden uitgewerkt in beleid en actief worden geïmplementeerd.

Happy Surgeon
Het belangrijkste doel van CPE is vanzelfsprekend het borgen van de kwaliteit en professionaliteit van de chirurg. Hieronder wordt verstaan dat de klinische- en overige professionele vaardigheden gedurende de loopbaan op peil worden gehouden, maar liever nog continu verbeteren. Lacunes in de kennis en vaardigheden worden aangevuld en nieuwe ontwikkelingen in het vak worden gevolgd, onder andere door onderlinge kennisoverdracht beter te faciliteren. Daarnaast moet CPE bijdragen aan de effectiviteit en doelmatigheid van de chirurg in de dagelijkse praktijk, zowel individueel als in teamverband. Bovenal is de visie van de NVvH dat CPE het welbevinden en het werkplezier zou moeten stimuleren.

 

De CPE ontwikkeldomeinen voor iedere chirurg kunnen worden ingedeeld in drie complementaire categorieën:

  • Ontwikkeling op medisch specialistisch vlak: voor de competente, professionele chirurg
  • Persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen: voor de gepassioneerde, evenwichtige, fitte chirurg
  • Ontwikkeling ten behoeve van het optimaal benutten van de eigen kwaliteiten én die van de anderen binnen het teamverband: voor de collegiale, samenwerkingsgerichte chirurg; een teamspeler pur sang