Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

CASH-2

CASH-2

Onderstaande acht modules worden eenmaal in de twee jaar aangeboden. 

CASH 2.1 Traumachirurgie - De cursus traumachirurgie behandelt de thema's 'primaire opvang en triage', 'polytrauma', 'brandwonden' en 'extremiteitsletsel'. (Programma CASH 2.1 2017)

CASH 2.2 Abdominale Chirurgie - Tijdens deze cursus worden de upper GI en de HPB behandeld. (Programma CASH 2.2 2017)

CASH 2.3 Chirurgische Oncologie - In de cursus worden de thema's 'zwelling in de buik', 'mamma', 'huid en weke delen' en 'benigne longen' behandeld. (Programma CASH 2.3 2018)

CASH 2.4 Buikwandchirurgie - Deze cursus behandelt enkele problemen van de buikwand, variërend van het gebruik van meshes bij breuken, de zorg rondom stomata, alsmede de behandeling van postoperatieve wondinfecties tot en met de open buik behandeling. (Programma CASH 2.4 2018)

CASH 2.5 Vaatchirurgie - In de vijfde cursus, die de vaatchirurgie behandelt, worden de thema's 'vasculaire toegangsweg', 'chronische veneuze insufficiëntie' en 'ischemisch been' behandeld. (Programma CASH 2.5 2016)

CASH 2.6 Chirurgie bij Kinderen - Chirurgie bij Kinderen wordt behandeld aan de hand van de thema's 41 tot en met 44. (Programma CASH 2.6 2016)

CASH 2.7 Abdominale Chirurgie - Tijdens deze cursus worden de acute buik en de colo-rectale thema's behandeld. De thema's 'zwelling in de buik', 'chronische buikpijnklachten', '(peri-)anale klachten', 'passageklachten onderste tractus digestivus', 'bloedverlies tractus digestivus' en 'acute buik' worden behandeld. (Programma CASH 2.7 2017)

CASH 2.8 Endocrinologie - De cursus behandelt de zwelling in het hoofd/hals gebied (kind), passagestoornis in de onderste tractus digestivus en zwelling in de buik.(Programma CASH 2.8 2017)