Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Beroepsbelangen

Beroepsbelangen

foto beroepsbelangen.jpgAnno 2012 komt er veel op de chirurg af. Vanuit de maatschappij is de laatste decennia een stijgende vraag naar zorg ontstaan. Een stijgende vraag waarbij ook een hogere kwaliteit- en veiligheidniveau wordt verwacht. Dit tegenover het feit dat de overheidsfinanciën een meer efficiënte en doelmatige inrichting van het zorglandschap eist. Al deze krachten hebben, of gaan effect hebben, op het chirurgisch beroep in Nederland.

De beroepsbelangenvergadering (BBv) is binnen de NVvH verantwoordelijk voor die beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de chirurg. Dit zijn onder andere thema’s rondom bekostiging van zorg, organisatie van de maatschap, inrichting van het zorglandschap en vele meer. Daarnaast volgt de BBv alle landelijke en interne beleidsthema’s. De kernvraag die de BBv altijd stelt is:

Wat is het effect van het beleid op het chirurgisch beroep?

Met het antwoord op deze vraag zet de BBv vervolgstappen. Dit leidt bijvoorbeeld tot betrokkenheid bij het ontwikkelen van beleid door diverse partijen, het informeren van de leden, het initiëren van initiatieven, ed.

De samenstelling van de Beroepsbelangenvergadering (BBv) vindt u hier.