Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Beleid & Organisatie

Beleid & Organisatie

Systematisch verbeteren
foto beleid en organisatie.jpgDe NVvH stimuleert en ondersteunt chirurgen om de kwaliteit van de chirurgische zorg op hoog niveau te houden. Chirurgen stellen met dat doel onder meer richtlijnen en normen op; individuele chirurgen laten zich certificeren. Daarnaast toetsen we de zorg. Door kwaliteitsvisitaties uit te voeren en door de uitkomsten van behandelingen vast te leggen en landelijk met elkaar te vergelijken. Zodat we van elkaar kunnen leren, de normen kunnen bijstellen en elkaar vaker aanspreken. Zo komt de lat steeds hoger te liggen,  
in het belang van de patiënt.

Waarden
In ons kwaliteitsbeleid gaan we uit van de volgende principes of waarden:

  • Gemotiveerd: de chirurg wordt gedreven door kwaliteit en efficiency; hij/zij is intrinsiek gemotiveerd om de kwaliteit van zorg waar mogelijk te verbeteren.
  • Patiëntgericht: de chirurg zoekt steeds in samenspraak met de patiënt naar het goede voor de patiënt.
  • Teamwork: de chirurg is geen solist maar maakt deel uit van een multidisciplinair, gespecialiseerd en ‘dedicated’ team. Voor de NVvH betekent teamwork het actief zoeken naar afstemming en samenwerking met onder anderen IGZ, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.
  • Aanspreekbaar: chirurgen zijn open en transparant over de uitkomsten van zorg. Zij zijn aanspreekbaar op de geleverde kwaliteit van de behandeling en bereid hierover verantwoording af te leggen.
  • All learn, all teach': chirurgen leren van elkaar en verbeteren de zorg waar mogelijk.

Kwaliteitsorganisatie
De NVvH heeft een dagelijks bestuur dat eindverantwoordelijk is voor het gevoerde en te voeren kwaliteitsbeleid. Specifieke deelverantwoordelijkheden zijn belegd bij de secretaris kwaliteit en veiligheid. Deze vervult de rol van opdrachtgever en ‘dedicated’ bestuurslid voor de betreffende kwaliteitsdomeinen. Vanuit het bureau wordt het beleidsterrein kwaliteit ondersteund door een sr. beleidsadviseur kwaliteit en bureaumedewerkers.

Klik hier voor commissies die actief zijn op het terrein van kwaliteit & patiëntveiligheid: