Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

04-07

De richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden is definitief opgeleverd. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de SKMS en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

03-07

In 2009 bracht de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) het Acute Boekje uit. Recent is het boekje herzien.

15-06

Heeft u eerder dit jaar uw kans gemist om een persoonlijke NVvH GIldepenning te bestellen? Geen nood, u blijkt niet de enige...

Wegens de grote belangstelling biedt de NVvH alle leden nog één extra mogelijkheid om een gepersonaliseerde Gildepenning te bestellen.  

15-06

Tijdens de algemene ledenvergadering dd. 11 mei 2017 zijn er wijzigingen in de normering door de leden vastgesteld. 
Klik hier voor het nieuwe document 'Normering Chirurgische Behandelingen 7.0'.

 

18-05

Leden worden verzocht vraagstellingen aan te leveren met betrekking tot die onderdelen van de chirurgische praktijk waar weinig of geen wetenschappelijke onderbouwing voor is (kennishiaten).

Dit zal resulteren in een kennisagenda van de NVvH welke zal kunnen rekenen op  speciale aandacht van subsidieverstrekkers.

Graag vragen wij aan u om kennishiaten te formuleren die u vaak tegenkomt bij de uitoefening van uw vak en die van invloed zijn op een substantieel deel van de heelkundige zorg.

15-05

Eén van de aspecten van professionaliteit is het op peil houden van de eigen vitaliteit. Anders gezegd, professionals moeten ‘goed zorgen voor zichzelf’. Maar hoe doe je dat? 

09-05

Eind 2017 loopt het huidige zogenaamde ‘hoofdlijnenakkoord’ voor de medisch specialistische zorg af. Na meerdere malen overleg bij VWS, is er op 21 april j.l. een onderhandelaarsakkoord bereikt over afspraken voor  2018. 

19-04

De NVvH is voornemens een richtlijn te ontwikkelen voor een verzameling van ingrepen die onder de noemer ‘algemene’ chirurgie zouden kunnen worden geschaard.

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld lipomen, ganglion, sinus pilonidalis en de ingegroeide teennagel.

Als u interesse heeft om zitting te nemen in de werkgroep die deze richtlijn zal gaan ontwikkelen, dan kunt u dit kenbaar maken bij Anniek Verschuure (a.verschuure@nvvh.knmg.nl

27-03

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de wetenschappelijke beroepsvereniging voor chirurgen in Nederland, is op zoek naar een Strategisch adviseur communicatie (32 uur).

21-03

In opdracht van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde doet het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek naar opvattingen en gedrag m.b.t. tabaksontmoediging onder artsen. Dit onderzoek wordt geleid door professor dr. N.H. Chavannes.

Geef u mening en doe mee aan dit onderzoek!
Klik hier om met de vragenlijst te starten.

Pagina's