Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

13-10

U kunt hier de evaluatie invullen

06-10

Kennishiaten zijn - door een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing - onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de chirurgie.

De werkgroep wil u graag uitnodigen voor de bijeenkomst prioritering kennishiaten op:
30 oktober 2017 van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: omgeving Utrecht

In de bijlage leest u de volledige uitnodiging over deze bijeenkomst.

06-10

Op 24 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter, Prof. dr. E. (Erik) Heineman af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dr. J.C.A. (Alexander) de Mol van Otterloo, terstond herkiesbaar als zijn opvolger. Dit betekent dat de functie van vicevoorzitter vacant komt. Volgens goed gebruik is de voorzitter - en zo ook de vicevoorzitter - afwisselend uit een academisch en perifeer ziekenhuis benoemd.

12-09

Datum: 2 november 2017
Plaats: Amsterdam (VUmc)

Programma

Aansluitend wordt op 3 november de CASH 3.K georganiseerd. Klik hier om in te schrijven.

07-09

Velen van u hebben het weleens meegemaakt: een brief van het Medisch Tuchtcollege of klachtencommissie met een tegen u gerichte klacht. Dat dit gevoelens van woede, onzekerheid en twijfel met zich mee kan brengen, is zeer begrijpelijk - in het julinummer van het NTvH hebt u de soms nare ervaringen op dit gebied van vier berispte chirurgen kunnen lezen. De NVvH biedt daarom per 1 september een nieuw type dienstverlening aan, ter ondersteuning als u wordt aangeklaagd bij het Medisch Tuchtcollege of een klachtencommissie: NVvH Peer Support.

04-07

De richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden is definitief opgeleverd. Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de SKMS en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

03-07

In 2009 bracht de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) het Acute Boekje uit. Recent is het boekje herzien.

15-06

Heeft u eerder dit jaar uw kans gemist om een persoonlijke NVvH GIldepenning te bestellen? Geen nood, u blijkt niet de enige...

Wegens de grote belangstelling biedt de NVvH alle leden nog één extra mogelijkheid om een gepersonaliseerde Gildepenning te bestellen.  

15-06

Tijdens de algemene ledenvergadering dd. 11 mei 2017 zijn er wijzigingen in de normering door de leden vastgesteld. 
Klik hier voor het nieuwe document 'Normering Chirurgische Behandelingen 7.0'.

 

Pagina's