Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

09-03

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) gaan samen met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) een multicenter trial opzetten waarbij de chirurgische benadering bij het plaatsen van een kophalsprothese bij een heupfractuur wordt geëvalueerd.

10-01

Het bestuur van de NVvH is voornemens een werkgroep Zorgevaluatie in te richten. Onder zorgevaluatie wordt verstaan: klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van een behandeling die al onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke zorg. 

07-11

De richtlijn proximale femurfracturen is recentelijk toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. Klik hier om de richtlijn te bekijken.

03-11

De richtlijn voor signalering kindermishandeling in de SEH is per oktober 2016 opgeleverd en beschikbaar.

05-10

Op korte termijn wordt gestart met de modulaire herziening van de richtlijn Diverticulitis. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het voorbereidende invitational conference, waarbij de knelpunten rondom diverticulitis worden geïnventariseerd.

30-08

De richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is definitief vastgesteld. U kunt de richtlijn inzien via de richtlijnendatabase, klik hier voor de rechtstreekse link.

De NVvH wil de deelnemers die zitting hebben gehad in de werkgroep en de leden die commentaar hebben geleverd op de conceptrichtlijn danken voor hun inzet!

03-08

De richtlijn Galsteenlijden is begin dit jaar definitief vastgesteld en om deze reden nu ook beschikbaar via de Richtlijnendatabase. Klik hier om de richtlijn Galsteenlijden in te kunnen zien.

27-07

Voor zowel de conceptrichtlijn ‘Carpaletunnelsyndroom’ als de revisie van een 6-tal modules van de richtlijn ‘Maagcarcinoom’ wordt commentaar gevraagd. Meer informatie hierover kunt u, nadat u bent ingelogd, lezen via klik hier.

12-07

Het ministerie van VWS heeft bij ZonMw 9 miljoen vrijgemaakt om voor 30 aandoeningen zorgevaluatieonderzoek mogelijk te maken. Per onderzoek is circa €300.000,- beschikbaar.

Uiterlijk 5 september a.s. ontvangen we graag uw onderzoeksvoorstel voor:
- heupfractuur;
liesbreuk.  

11-04

Ter informatie: Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handel

De VSG presenteert de ‘Richtlijnen sportmedisch handelen 2015’ die in samenwerking met de Dopingautoriteit en NOC*NSF zijn opgesteld. Deze richtlijnen volgen de ‘Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen’ op die al sinds 1995 in gebruik zijn. De nieuwe richtlijnen geven het ethisch en juridisch kader voor artsen die met sporters werken. 

Pagina's